INFÀNCIA

La infància és una etapa molt important per al desenvolupament de la persona. En ella s'assenten les bases sobre les quals ens construirem.

Algunes vegades els nens/es passen per moments de dificultat i sofriment. Quan aquest malestar perdura en el temps o resulta molt intens i les estratègies utilitzades per les famílies no han tingut efecte, pot ser important sol·licitar l'acompanyament d'un professional que aporti una mirada externa. 


Considerem que l'acompanyament infantil va de la mà del treball amb les famílies i amb altres entorns importants, com pot ser l'escola. Posem la mirada en el nen/a i en el seu sistema familiar per comprendre quin és el lloc que ocupa en aquest sistema.

Tenim molt present que els nens/es tenen unes necessitats i una manera d'expressar les seves dificultats i emocions diferent de la dels adults. Per això utilitzem el joc i altres tècniques creatives (pintura, dibuix, música, ...) per poder abordar aquelles dificultats que tingui, ajudant-lo a entendre què li passa i respectant sempre el seu propi ritme.

ADOLESCÈNCIA

L'adolescència és una etapa en la qual la persona experimenta molts canvis: físics, hormonals, en el seu entorn... És un moment en què l'adolescent es troba a si mateix i cerca com és i serà el seu lloc al món. En aquesta cerca l'adolescent necessita separar-se i diferenciar-se dels pares per poder caminar cap a la seva independència i trobar quins són els valors que el defineixen com a persona. En tot aquest procés, el grup d'iguals pren una especial importància. També és una etapa en la qual l'adolescent s'acomiada de la seva etapa infantil.

En tot aquest procés, l'adolescent pot tenir dificultats per gestionar tots aquests canvis que està vivint o pot tenir dificultat en alguna àrea de la seva vida: relació amb els companys, relació amb la família, ...

Carrer Nou, 3208620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

La nostra tasca és acompanyar-lo en aquest procés perquè pugui prendre consciència de com està i cap a on vol anar i de quins són els seus recursos i potencials personals per aconseguir un major benestar personal, equilibri i qualitat de vida.

El treball amb les famílies també és important en aquesta etapa, encara que creiem essencial cuidar i respectar l'espai de l'adolescent. 

Considerem que cada persona és única i, per tant, en les nostres sessions treballem des de diferents mirades, adaptant-nos a les necessitats personals i apostant sempre per crear un clima de proximitat, confiança, respecte, seguretat i calidesa humana.

Carrer Nou 32,  Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 08620

Carrer de Quevedo 38, Barcelona 08012

Tel: 647103073/ 636920344

Email: somcreixement@gmail.com